2015-03-10
Versszínház: Petőfi és Radnóti

Idén folytatjuk Turek Miklós versszínházi előadás sorozatát a Tabánban, márciusban 3-án 19 órától Petőfi Sándor, április 21-én 19 órától Radnóti Miklós művei kerülnek színpadra.

A Szőlőszem
Versszínházi monodráma Petőfi Sándor életéről és költészetéről kizárólag versei felhasználásával

E rendhagyó irodalomórának is kiválóan alkalmas előadás annak a csaknem általánosan tapasztalható vélekedésnek megdöntésére született, amely Petőfit sablonosnak, ódivatúnak, porosnak és unalmasnak tartja. Valóban elavultak e lánglelkű költőóriás gondolatai vagy csak a róla alkotott képünk felszínes?
Olyan sokan, olyan sokféle érzelmi töltettel szavalták már verseit, hogy már nem is látjuk a lényeget: az EMBERT! A zsenit, aki rövid élete ellenére több emberöltőnyi életművet hagyott ránk. Verseiből és életéből emberséget, történelmet, csibészséget és filozófiát is tanulhat a XXI. századi ember.

Petőfi a fiú, a színész, a katona, a szerelmes kamasz, a férfi, a családfő, az apa és természetesen a lángoló forradalmár – mind-mind megjelenik az előadás egy órájában. A végén pedig ott áll előttünk az EMBER, aki fél, érzi és vállalja a sorsát és Shakespeare-rel ellentétben azon töpreng, hogy „Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát?”, mert számára a “kérdések kérdése ez és nem a “Lenni, vagy nem lenni?”.

Az előadássorozat e darabja is egy monológgá összefűzött versfolyam, mely minimális technikai háttérrel is teljes értékűen állítja elénk Petőfi költészetének szilánkjait, korának egy szeletét és személyiségének egy szubjektív „dagerrotípiáját”.

***

Árny az árnyban …
Versszínházi monodráma Radnóti Miklós életéről és költészetéről kizárólag versei felhasználásával

2015. április 21. 19:00

Az előadás nézői tanúi lehetnek egy tragikusan fiatalon kihunyt magyar költői élet utolsó pillanatának. A pillanatnak, amikor a halál előtt egy szempillantás alatt lepereg az ÉLET. Radnóti angyala meséli el nekünk élettörténetét a korról „mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra”.

Radnóti Miklós 1909-ben született Budapesten. Mindössze 4 esztendővel volt fiatalabb József Attilánál és egy évvel idősebb Faludy Györgynél. Zsidó származása miatt a II. világháború vihara háromszor is munkatáborba sodorta. Az utolsó, szerbiai munkatáborban, Bor község közelében írta utolsó verseit az őt halhatatlanná tévő Bori notesz-be. A háború vége előtt pár hónappal a tábor foglyait erőltetett menetben Németországba hajtották. Ezen a keserves úton érte a legyengült költőt a halál Győr közelében.